Announcements‎ > ‎

Våre tanker går ut til slekt og venner i Norge

posted Jul 22, 2011, 10:56 PM by Unknown user   [ updated Jul 26, 2011, 8:27 PM by Tasha King ]
Bombe- og skyte- episodene i Oslo og Utøya 22. juli er helt ufattelige.  Vi her i Seattle har følgt med nyheten hele dagen, og tenker på alle de pårørte...de som opplevde angripene selv, familiene til de som døde, de frivillige og offentlige som gikk inn for å hjelpe de skadede, og de som skal hjelpe de pårørte i dagene som kommer.  Det er helt utrolig hvilke forferdelige vold man kan komme på å gjøre mot andre, men opp i det triste ser vi om og om igjen alt det gode mennesker kan tilby i folk som hjelper de som er hardt rammet.  Vi ber for dere, våre slekt og venner i Norge.
Comments